В изскачащ прозорец

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. В изскачащ прозорец е подходящ избор, когато преподавателят желае учениците да не губят навигацията в основната страница на курса. 

» РЕЧНИК