Кратко име на курс

Краткото име на курса се показва в навигацията на платформата (Навигационната лента и Блок Навигация) и се използва за лесно връщане в основната страница на курса.

» РЕЧНИК