Категории въпроси

Категории въпроси е част от Банката с тестови въпроси и позволява организиране на въпросите по избран признак, например по теми. Всяка категория може да бъде тема от учебния материал, като позволява добавяне и на подкатегории за по-прецизно подреждане. Категориите могат да бъдат и текущите тестове. Създаването на структура улеснява управлението на въпросите и подпомага подбора им при конструиране на отделните тестовете в курса.

» РЕЧНИК