Бутон Запис и показване

Бутон Запис и показване се намира в дъното на страницата при добавяне или редактиране на ресурс или дейност. Той съхранява направените промени, а резултатът се вижда веднага.

» РЕЧНИК