Основна страница на курса

Основна страница на курса представлява изгледа на курса след зареждането му. 

В ляво са разположени блоковете, а непосредствено до тях в центъра, всички учебни ресурси и дейности, подредени в отделни секции. Организацията на основната страница на всеки курс наподобява началната страница на платформата. 

» РЕЧНИК