Бутон Ново събитие

Бутон Ново събитие е част от Блок Календар и позволява на преподавателя да добави ново събитие в календара. Отваря страница с настройки като тип на събитието, дата, продължителност и т.н.

» РЕЧНИК