Бутон Редактиране на HTML-код

Бутон Редактиране на HTML-код е част от HTML-редактора и позволява добавяне и редакция на HTML-код. Използва се най-често за вграждане на видео материали.

» РЕЧНИК