Бутон Вмъкване на медия от Moodle

Бутон Вмъкване на медия от Moodle е част от HTML-редактора. Той позволява добавяне на аудио или видео файл чрез прикачване в платформата.

» РЕЧНИК