Добавяне на дейност или ресурс

Добавяне на дейност или ресурс е линк, който се появява в долния десен ъгъл на всяка тема/секция, след като поставите курса в Редакционен режим. 

Линкът отваря списък на всички ресурси и дейности, които преподавателят може да добави в своя курс.

» РЕЧНИК