Блок Предстоящи събития

Блок Предстоящи събития е блок в Moodle, който използва информацията от Блок Календар и отразява бъдещи събития с краен срок в рамките на следващите три седмици. Той предоставя директен линк към учебната дейност и подробна информация за събитието в календара.

Блокът се визуализира автоматично при създаването на нов курс. Преподавателят има възможност да промени мястото му, да го скрие или изтрие от курса.

» РЕЧНИК