Обучение от смесен тип

Обучението от смесен тип е съчетание от традиционното обучение в класната стая и различни онлайн компоненти.

» РЕЧНИК