Принудително изтегляне

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. Принудително изтегляне ще наложи изтегляне на файла при отварянето му.

» РЕЧНИК