Вградено показване

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. Вградено показване е подходящ избор, когато преподавателят желае учениците да виждат учебния материал като интегрална част от курса. Вградено могат да бъдат показвани файлове във формат pdf, както и хиперлинкове.  

Важно! Файлове във формат doc, excel, ppt не могат да бъдат показвани вградено.

» РЕЧНИК