Дейност

Учебните дейности са група инструменти, достъпни във всеки курс. Използват се за поставяне на различни задачи на учениците и дават възможност за оценяване и обратна връзка.

Най-често използвани дейности в Moodle са:

- Тест;
- Задание;
- Игри;
- Урок;
- Речник;
- Форум.

» РЕЧНИК