Бутон Вмъкване/Редактиране на картинка

Бутон Вмъкване/Редактиране на картинка е част от HTML-редактора. Той позволява добавяне на файл в графичен формат (jpg, gif, png) чрез прикачване в платформата.

» РЕЧНИК