Банка с тестови въпроси

Банката с тестови въпроси позволява на преподавателя да създава, преглежда, редактира и организира тестови въпроси за своя курс като ги подрежда в категории. Тя е достъпна от Блок Настройки в основната страница на курса.

» РЕЧНИК