Абониране по избор

Абониране по избор е настройка при добавяне на Дейност Форум. Позволява на ученика сам да избере дали да получава известия от форума.

» РЕЧНИК