Начини на оценяване

Преподавателите в курса в могат да избират различни начини на оценяване за отделните учебни дейности.

Най-често използваните са:
- оценяване в точки;
- чрез скали с оценки;
- оценяване с критерии и тежести.

» РЕЧНИК