Единствена дискусия

Единствена дискусия е тип Форум в Moodle и позволява поставяне на една единствена тема за обсъждане.

» РЕЧНИК