Система за управление на обучението

Системата за управление на обучението е софтуер, който позволява създаване, организиране и предоставяне на електронно учебно съдържание, както и управление на обучаемите, комуникация, оценяване и проследяване на техните постижения.

» РЕЧНИК