РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница:  1  2  3  (Следващ)
  Всички

А

Абониране по избор

Абониране по избор е настройка при добавяне на Дейност Форум. Позволява на ученика сам да избере дали да получава известия от форума.


Автоматично абониране

Автоматично абониране е настройка при добавяне на Дейност Форум. Чрез нея първоначално всички участници в курса ще получават известия от форума, но с възможност да се откажат по-късно, ако решат.


Автоматично показване

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. 

Автоматично показване позволява Moodle да избере как да отвори ресурса според типа на страницата или файла.


Б

Банка с тестови въпроси

Банката с тестови въпроси позволява на преподавателя да създава, преглежда, редактира и организира тестови въпроси за своя курс като ги подрежда в категории. Тя е достъпна от Блок Настройки в основната страница на курса.


Блок Вход

Блок Вход e блок, който най-често се намира в лявата част на началната страница. Съдържа полета за въвеждане на потребителско име и парола и осигурява достъп до платформата на потребители, които имат създадени профили.

След въвеждане на данните се натиска бутон Вход.

Бутонът Забравена парола дава възможност на потребител, забравил паролата си за достъп, да я възстанови, като въведе потребителското си име или електронната си поща, с която е регистриран.


Блок Календар

Блок Календар е блок в Moodle, който автоматично отразява крайни срокове за изпълнение на учебни дейности като тест, задание и други събития, допълнително публикувани в него от преподавателя. 

Използва се за предоставяне на важна информация, свързана с учебния процес. Събитията в календара могат да бъдат видими както за всички потребители, така и само за учениците в курса, отделна група или потребител.


Блок Навигация

Блок Навигация е един от основните блокове в Moodle, достъпен навсякъде в платформата.

В рамките на един курс блокът осигурява:

- преминаване от една тема в друга;
- достъп до списъка с всички участници;
- бързи връзки към всички ресурси и дейности във всяка тема.

На началната страница блок Навигация осигурява лесното преминаване от един курс в друг.


Блок Настройки

Блок Настройки e един от основните блокове в Moodle. Съдържа всички необходими инструменти за администриране на учебното пространство. 

Блок Настройки се променя в зависимост от това дали се намирате в Основната страница на курса или сте в конкретен учебен ресурс или дейност.

Ако сте във вашия курс, от блок Настройки ще можете:

- да промените настройките на курса;
- да добавите потребители;
- да създадете групи;
- да прегледате оценките на учениците;
- да прегледате Банката с въпроси;
- да проверите активността на учениците.


Блок Предстоящи събития

Блок Предстоящи събития е блок в Moodle, който използва информацията от Блок Календар и отразява бъдещи събития с краен срок в рамките на следващите три седмици. Той предоставя директен линк към учебната дейност и подробна информация за събитието в календара.

Блокът се визуализира автоматично при създаването на нов курс. Преподавателят има възможност да промени мястото му, да го скрие или изтрие от курса.


Блокове в курса

Блоковете в курса са разположени в лявата или дясната част на страницата на курса, в зависимост от подредбата на преподавателя и избрания дизайн на Moodle. Съдържат информация, която подпомага ученето и може да бъде полезна и мотивираща за учениците.

Блоковете могат да бъдат различни, в зависимост от нуждите и спецификата на обучаемите. 

Едни от най-често използваните блокове са: Навигация, Настройки, Календар, Последни новини, Предстоящи събития.

За редактиране или добавяне на нов блок е необходимо да поставите курса в Редакционен режим.


Бутон Включи редактирането

Бутон Включи редактирането се намира в горния десен ъгъл на страницата на курса. Чрез него поставяте курса в Редакционен режим и може да правите промени по страницата и да добавяте учебни материали.

В зависимост от дизайна на платформата бутонът има различен отличителен цвят (напр: зелен или син).

Само потребители с Роля Преподавател в даден курс виждат този бутон.


Бутон Вмъкване на медия от Moodle

Бутон Вмъкване на медия от Moodle е част от HTML-редактора. Той позволява добавяне на аудио или видео файл чрез прикачване в платформата.


Бутон Вмъкване/Редактиране на картинка

Бутон Вмъкване/Редактиране на картинка е част от HTML-редактора. Той позволява добавяне на файл в графичен формат (jpg, gif, png) чрез прикачване в платформата.


Бутон Вмъкване/редактиране на таблица

Бутон Вмъкване/редактиране на таблица е част от HTML-редактора. Той позволява създаване на таблица, като отваря прозорец за въвеждане на брой колони, редове, очертание и размери на таблицата.


Бутон Добавяне на нова тема за обсъждане

Бутон Добавяне на нова тема за обсъждане е част от форума и отваря страница с полета за въвеждане на заглавието и текста на новата тема.


Бутон Запазване и връщане в курса

Бутон Запазване и връщане в курса се намира в дъното на страницата при добавяне или редактиране на ресурс или дейност. Той съхранява направените промени и отвежда в основната страница на курса.


Бутон Запис и показване

Бутон Запис и показване се намира в дъното на страницата при добавяне или редактиране на ресурс или дейност. Той съхранява направените промени, а резултатът се вижда веднага.


Бутон Изключи редактирането

Бутон Изключи редактирането се появява, когато курсът е поставен в Режим на редакция. Намира се в горния десен ъгъл на страницата.

След натискане редакционния режим се сменя на Режим Преглед.

Когато курсът е в режим Преглед, на мястото на бутон Изключи редактирането се появява Бутон Включи редактирането.


Бутон Изпрати във форума

Бутон Изпрати във форума позволява публикуване на нова дискусия в дейност Форум. Тя може да бъде редактирана в  следващите 30 минути, преди да стане видима за останалите и изпратена на електронна поща.


Бутон Изтегли папката

Бутон Изтегли папката е част от Ресурс Папка и позволява изтегляне на файловете от папката наведнъж, в zip-формат.


Бутон Ново събитие

Бутон Ново събитие е част от Блок Календар и позволява на преподавателя да добави ново събитие в календара. Отваря страница с настройки като тип на събитието, дата, продължителност и т.н.


Бутон Поставяне от Word

Бутон Поставяне от Word е част от HTML-редактора. Той позволява добавяне на текст от файл, създаден с Word, като запазва форматирането – шрифт, цвят, подчертаване и т.н.


Бутон Превключване на цял екран или обратно

Бутон Превключване на цял екран или обратно е част от HTML-редактора. Той позволява на преподавателя да работи с редактора и учебното съдържание на цял екран, за да вижда по-лесно промените, които прави.


Бутон Премахване на форматирането

Бутон Премахване на форматирането е част от HTML-редактора. Той позволява изчистване на форматирането на маркирана част от текста.


Бутон Редактиране на HTML-код

Бутон Редактиране на HTML-код е част от HTML-редактора и позволява добавяне и редакция на HTML-код. Използва се най-често за вграждане на видео материали.


Бутон Съобщения

Бутон Съобщения се намира в страницата с профила на всеки записан потребител и позволява изпращане на съобщение само до него.


Бутон Търсене на хора и съобщения

Бутон Търсене на хора и съобщения е част от Системата за съобщения. Позволява бързо намиране на потребител от списъка с участници, както и съобщения, търсени по ключова дума.


В

В изскачащ прозорец

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. В изскачащ прозорец е подходящ избор, когато преподавателят желае учениците да не губят навигацията в основната страница на курса. 


Вградено показване

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. Вградено показване е подходящ избор, когато преподавателят желае учениците да виждат учебния материал като интегрална част от курса. Вградено могат да бъдат показвани файлове във формат pdf, както и хиперлинкове.  

Важно! Файлове във формат doc, excel, ppt не могат да бъдат показвани вградено.


Вграждане на видео ресурси

Вграждането на видео ресурси е начин за добавяне на видео материали без да се прикачват файлове в платформата. Ресурсите се съхраняват извън Moodle, на друго място в интернет, и се визуализират в курса, като се създава връзка с източника. 


Вид на абонирането

Вид на абонирането е настройка при добавяне на Дейност Форум. Чрез нея преподавателят решава дали и как учениците да получават копия от дискусиите на електронна поща. 

В зависимост от типа и целите на форума, преподавателят може да избира между:

- Принудително абониране
- Автоматично абониране
- Забранено абониране


Външен URL

Външен URL е поле от Ресурс URL. То позволява добавяне на уебадреса на външен ресурс, за да го визуализира в курса като хиперлинк.


Въпрос и отговори

Въпрос и отговори е тип Форум в Moodle. Налага учениците първо да отговорят на поставен от преподавателя въпрос преди да могат да видят отговорите на останалите.


Д

Дейност

Учебните дейности са група инструменти, достъпни във всеки курс. Използват се за поставяне на различни задачи на учениците и дават възможност за оценяване и обратна връзка.

Най-често използвани дейности в Moodle са:

- Тест;
- Задание;
- Игри;
- Урок;
- Речник;
- Форум.


Дейност Форум

Дейност Форум е учебна дейност в Moodle и играе ролята на табло за размяна на съобщения. Комуникацията в него се осъществява асинхронно, т.е. не изисква от участниците да са онлайн в един и същ момент.

Всеки курс позволява добавянето на неограничен брой форуми.


Дистанционно обучение

Дистанционното обучение е ораганизация на учебния процес, при която обучаемите са отдалечени от преподавателя в пространството или времето и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни средства.


Дневник с оценки

Дневникът с оценки позволява на учениците да виждат всичките си оценки в курса на едно място, подобно на ученически бележник.

Преподавателят може да контролира и редактира какво да бъде видимо за учениците от Блок Настройки

Оценките от учебните дейности, например задание или тест, се вписват автоматично в дневника.


Добавяне на дейност или ресурс

Добавяне на дейност или ресурс е линк, който се появява в долния десен ъгъл на всяка тема/секция, след като поставите курса в Редакционен режим. 

Линкът отваря списък на всички ресурси и дейности, които преподавателят може да добави в своя курс.


Е

Единствена дискусия

Единствена дискусия е тип Форум в Moodle и позволява поставяне на една единствена тема за обсъждане.


З

Забранено абониране

Забранено абониране е настройка при добавяне на Дейност Форум. Позволява на преподавателя да предотврати изпращането на копия от комуникацията.


К

Категории въпроси

Категории въпроси е част от Банката с тестови въпроси и позволява организиране на въпросите по избран признак, например по теми. Всяка категория може да бъде тема от учебния материал, като позволява добавяне и на подкатегории за по-прецизно подреждане. Категориите могат да бъдат и текущите тестове. Създаването на структура улеснява управлението на въпросите и подпомага подбора им при конструиране на отделните тестовете в курса.


Категория Курсове

Категория Курсове е категория, която обединява отделните обучителни пространства (курсове). Категориите се показват на началната страница, в центъра.

Много често отделните курсове се подреждат в категории тематично или според характеристиката на обучаемите.


Колаборативно учене

Колаборативното учене е подход, при който обучаемите работят заедно за постигането на обща цел, обменят мнения, изясняват значението на понятия или разрешават съвместно проблемни ситуации.


Контакти

Контакти е част от Системата за съобщения в Moodle. Позволява организирането на списък с контакти за по-бърз достъп до профилите на потребителите, с които общувате най-често.


Кратко име на курс

Краткото име на курса се показва в навигацията на платформата (Навигационната лента и Блок Навигация) и се използва за лесно връщане в основната страница на курса.


Курс в Moodle

Курсът в Moodle е пространство в платформата, където преподавателят може да добавя учебни материали и дейности по своя предмет и да работи със своите ученици.


Курс с единствена дейност

Курс с единствена дейност е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Курс с единствена дейност е подходящ формат, когато преподавателят планира само една учебна дейност, например тест или игра.


Л

Лента за навигация

Лента за навигация се намира над блок Навигация. Състои се от линкове с името на страниците. В зависимост от това къде се намира потребителят, дава възможност за връщане стъпка назад в структурата на курса и в платформата.


Линк Игнорирай

Игнорирай е линк, достъпен от изскачащ прозорец в долния десен ъгъл на страницата, когато потребителят (учител или ученик) влезе в платформата и има ново съобщение. Позволява преглед на съобщението в по-късен момент.


Линк Отиди в съобщения

Отиди в съобщения е линк, достъпен от изскачащ прозорец в долния десен ъгъл на страницата, когато потребителят (учител или ученик) влезе в платформата и има ново съобщение. Чрез него може да прочете съобщението веднага.Страница:  1  2  3  (Следващ)
  Всички