РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  2  3  (Следващ)
  Всички

Л

Линк Предпочитания

Меню за дефиниране на предпочитанията на потребителя. Съдържа връзки за редакция на профила и смяна на паролата.


М

Меню Моите курсове

Меню Моите курсове се намира горе вляво на началната страница. Съдържа връзка към всички курсове, в които потребителят е записан.


Мудъл

Мудъл е онлайн система за управление на обучението, базирана на отворен код. Предлага разнообразни инструменти за управление на учебното съдържание и обучаемите, оценяване и обратна връзка, комуникация и различни възможности за колаборативно учене.


Н

Навигация в съобщенията

Навигация в съобщенията e падащо меню в Системата за съобщения в Moodle.

Тя полволява бърз достъп до:

- търсене на потребител или съобщение по име или ключови думи
- списък с контакти
- преглед на последни разговори
- списък с учениците във вашия курс


Настройки на курс

Настройките на курс са параметри (Пълно наименование на курса, Дата на започване на курса, Описание, Формат, Външен вид и т.н.), които могат да бъдат задавани от преподавателя при създаване на нов курс или редакция на съществуващ.

Може да направите промяна по всяко време в основната страница на курса от Блок Настройки и Промяна на настройките.


Начин на показване

Начин на показване е настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици.

В зависимост от типа на учебния ресурс, преподавателят може да избира между:

- Автоматично показване;
- Вградено показване;
- Отваряне;
- В изскачащ прозорец;
- Принудително изтегляне.


Начини за създаване на потребителски профили

Начини за създаване на потребителски профили са различни методи за идентификация на потребители в платформата. 

Потребителските профили могат да бъдат създавани ръчно, чрез саморегистрация по имейл, чрез връзка с външни бази данни и т.н.


Начини на оценяване

Преподавателите в курса в могат да избират различни начини на оценяване за отделните учебни дейности.

Най-често използваните са:
- оценяване в точки;
- чрез скали с оценки;
- оценяване с критерии и тежести.


О

Обучение от смесен тип

Обучението от смесен тип е съчетание от традиционното обучение в класната стая и различни онлайн компоненти.


Онлайн обучение

Онлайн обучението е метод на обучение, при който учебното съдържание е достъпно в интернет. За целта са необходими компютър или друго дигитално устройство, интернет връзка и платформа за управление на обучението, каквато е и Moodle.


Описание

Описание е незадължително поле и присъства в почти всички ресурси и дейности в Moodle. Обикновено се използва за добавяне на кратък текст за съдържанието или предназначението на ресурсите, както и за добавяне на инструкции за учениците в учебните дейности. Описанието може да бъде показано и в основната страница на курса.


Основна страница на курса

Основна страница на курса представлява изгледа на курса след зареждането му. 

В ляво са разположени блоковете, а непосредствено до тях в центъра, всички учебни ресурси и дейности, подредени в отделни секции. Организацията на основната страница на всеки курс наподобява началната страница на платформата. 


Отваряне

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. Чрез Отваряне съдържанието на ресурса ще се зареди на мястото на страницата на курса.


Отчет за дейностите

Отчет за дейностите пази историята от работата на потребителите в курса.

Преподавателят има възможност да проверява активността на своите ученици и да проследява:

- какво е разглеждано;
- кога е извършена дейността;
- от кой IP адрес;
- последно влизане;
- престой в платформата.

Учениците също могат да виждат информация за собствената си активност, ако преподавателят е избрал Показване на отчети за дейностите от Външен вид, в настройките на курса.


П

По една дискусия от участник

По една дискусия от участник е тип Форум в Moodle. Тя позволява на учениците да публикуват само една тема или въпрос, но могат да изказват мнения по темите на своите съученици.


Повтарящи се събития

Повтарящи се събития е настройка при добавяне на ново събитие в блок КалендарТя позволява задаване на регулярност, ако събитието го предполага и брой повторения, за да ги отрази на съответните дати в календара.


Показване на четенето на форума

Показване на четенето на форума е настройка при добавяне на Дейност Форум и позволява проследяването на непрочетени дискусии.

Според типа и целите на форума, преподавателят може да избира между:

- По избор - учениците ще могат сами да зададат проследяването на непрочетени теми;
- Изключено - деактивиране на функцията;
- Наложено - учениците винаги ще получават автоматично известие за непрегледани от тях публикации.


Потребителски профил

Потребителският профил е комбинация от потребителско име, парола, лични данни, като име, фамилия, имейл и друга допълнителна информация.

Потребителят може да редактира и допълва профила си от Редактиране на профила.


Преглед на профила

Меню за преглед на данните за потребител.


Принудително абониране

Принудително абониране е настройка при добавяне на Дейност Форум. Чрез нея всички ученици в курса задължително ще получават информация на имейлите си.


Принудително изтегляне

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. Принудително изтегляне ще наложи изтегляне на файла при отварянето му.


Продължителност

Продължителност е настройка при добавяне на ново събитие в блок КалендарТя позволява задаване на дата и начален час на събитието.


Промяна на настройките

Линк за редакция на параметрите на курса, достъпен от блок Настройки.


Пълно наименование на курс

Пълното наименование на курс се показва на началната страница и в списъка с всички курсове.


Р

Редакционен режим

Редакционният режим позволява на преподавателя да моделира основната страница на своя курс. Когато е включен, той може да добавя и управлява учебните дейности и ресурси, секциите и блоковете.

Курсът се поставя в Редакционен режим от Бутон Включи редактирането в горния десен ъгъл на страницата.


Режим на преглед

Режим на преглед позволява на преподавателя да прегледа основната страница на своя курс и добавените ресурси и дейности по начина, по който ще са видими за учениците. 

Курсът се поставя в Режим на преглед от Бутон Изключи редактирането в горния десен ъгъл на страницата, когато курсът е в Режим на редакция.


Резюме на секция

Резюметата на секциите в курса са полета, които позволяват на преподавателя да озаглави темите/секциите от учебното съдържание, както и да добави кратък текст с цели, ключови думи или въведение.


Ресурс

Ресурсите са група инструменти, достъпни във всеки курс. Използват се за предоставяне на учебни материали и позволяват преглед, копиране, разпечатване, а в някои случаи и изтегляне. Могат да бъдат използвани в комбинация с учебните дейности при поставяне на задачи на учениците.

Ресурсите могат да бъдат:

- Файл;
- Страница;
- Хиперлинк;
- Етикет;
- Папка;
- Книга;
- Галерия.


Ресурс URL

Ресурс URL позволява добавяне на ресурси от интернет (напр. документи, изображения, упражнения, игри, демонстрации) в курса под формата на хиперлинкове.


Ресурс Етикет

Ресурс Етикет позволява добавянето на кратки текстове, изображения, видео и аудио материали, като ги визуализира в основната страница на курса.


Ресурс Книга

Ресурс Книга позволява добавянето на голям обем учебно съдържание от свързани по между си страници. Наподобява уебсайт, а можем да го разглеждаме и като учебник или ръководство с организирана навигация и възможност за разпечатване на хартия.


Ресурс Папка

Ресурс Папка позволява организирането на група от свързани по между си файлове в различен формат. Обикновено се използва за публикуване на тематично групирани учебни материали или за предоставяне на ресурси за самоподготовка. Предимството на папката е, че с нея организирате ресурсите компактно, намалявайки броя на елементите в страницата на курса.


Ресурс Страница

Ресурс Страница дава възможност за добавяне на учебни материали директно в курса, под формата на уебстраници. Съдържанието в страниците може да бъде форматирано и да включва текст, изображения, а също и вградени мултимедийни елементи. Предимствата при използването на страници са, че чрез тях се осигурява по-голяма достъпност за мобилни устройства, по-лесно се обновяват и не изискват сваляне на компютъра.


Ресурс Файл

Ресурс Файл  дава възможност за добавяне на учебни материали, създадени извън Moodle – например с Word, PowerPoint, Excel. При преглед на файл платформата позволява свалянето и запазването му на компютъра. Може да използвате файлове, за да предоставите на учениците презентации, примери от практиката, документи за подготовка на домашни работи и други ресурси, създадени със специфичен софтуер.


Роля Автор на курсове

Роля Автор на курсове е вид Роля в Moodle. Потребителите с тази роля имат възможност да добавят нови курсове в платформата и всички права на потребител с Роля Преподавател.

Ролята може да бъде зададена както за цялата платформа, така и само за избрана категория курсове.


Роля Администратор

Роля Администратор е вид Роля в Moodle, която дава на потребителя пълни права. Той може да задава настройките и дизайна на платформата, да създава потребители и да назначава роли, да добавя, редактира и изтрива категории и курсове и да работи с учебните ресурси и дейности.


Роля Асистиращ преподавател

Роля Асистиращ преподавател е вид Роля в Moodle. С тази роля потребителят може да комуникира с учениците и да ги оценява, но няма права да добавя, променя или изтрива съдържание в курса. Подходяща е за учители по заместване.


Роля в Moodle

Ролята в Moodle е сбор от права за достъп. Тя дефинира какво може да правят потребителите на различни места в платформата и може да бъде задавана за цялата платформа, за избрана категория курсове и за отделен курс.

Един потребител с Роля Преподавател в избран курс, може да бъде записан с Роля Ученик в друг курс.

Пример за роли са Администратор, Автор на курсове, Преподавател, Асистиращ преподавател, Ученик, Гост и т.н.


Роля Гост

Роля Гост е вид Роля в Moodle, която позволява на нерегистирани потребители достъп до част от информацията в платформата. Курсовете обикновено са забранени за гости, но настройките на курса позволяват свободен преглед на част от съдържанието или достъп срещу предоставена от преподавателя парола.


Роля Мениджър

Роля Мениджър e вид роля в Moodle. Потребителите с тази роля имат голяма част от правата на администратора на платформата. Обикновено Роля Мениджър получава директора на училището или училищният администратор.


Роля Преподавател

Роля Преподавател е вид Роля в Moodle, която позволява на потребителя да управлява изцяло учебния процес в рамките на своя курс. 

С тази роля потребителят има права:

- да добавя ученици;
- да формира групи;
- да създава учебни дейности и ресурси;
- да променя и изтрива съдържание;
- да оценява.


Роля Родител

Роля Родител е вид Роля в Moodle, която може да бъде добавена допълнително от администратора на платформата. Тя позволява създаване на връзка между профила на родител и профила само на неговото дете. Родитетелят има достъп до резултати от тестове и домашни работи на детето си, до отчет за активността му в курсовете, както и до публикациите му във форумите.


Роля Ученик

Роля Ученик е вид Роля в Moodle, която позволява на потребителя достъп до съдържанието в курса.

Ученикът може да работи с учебните материали, да решава тестове, задания, игри, да комуникира, да получава оценки и обратна връзка от преподавателя.


С

Седмичен формат

Седмичен формат е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Седмичният формат предполага организиране на учебното съдържание на седмичен принцип и ще генерира отделна секция за всяка седмица, като използва зададената начална дата на курса и броя седмици, избрани от настройка Брой на секциите.


Секции в курса

Блокчета в центъра на основната страница на курса, които позволяват добавяне на учебни ресурси и дейности.

Когато курсът е в Тематичен формат, секциите играят ролята на теми и дават възможност за добавяне на заглавия на темите и въведения, цели и очаквани резултати в полетата за резюмета.

В Седмичен формат на курса, секциите са блокчета за броя седмици, определен от преподавателя. Резюметата на секциите в този формат позволяват добавяне на заглавие, въведение или друг кратък текст със съдържанието, предназначено за конкретната седмица.


Система за управление на обучението

Системата за управление на обучението е софтуер, който позволява създаване, организиране и предоставяне на електронно учебно съдържание, както и управление на обучаемите, комуникация, оценяване и проследяване на техните постижения.


Скорм стандарт

Скорм стандартът (Scorm Standard) e сбор от правила за пакетиране на електронно учебно съдържание. Разработен е за пренос на онлайн учебни материали от едно място на друго - например от една платформа за управление на учебен процес в друга.

Пакетираното учебно съдържание се нарича Скорм пакет (SCОRМ пакет). Модулът SCОRМ пакет в Moodlе позволява лесно и бързо да добавите в курса си съдържание, пакетирано по този начин.


Софтуер с отворен код

Софтуерът с отворен код e софтуерно решение, което всеки може да използва, променя, надгражда и споделя. Той е леснo адаптируем и безплатен.


Социален кострукционизъм

Социалният кострукционизъм е образователна философия, според която обучаемите конструират знание в резултат на опит и взаимодействие с другите. Учителят е в ролята на модератор – насочва, съветва и подкрепя учениците в процеса на учене. 


Социален формат

Социален формат е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Чрез Социален формат ще организирате учебното пространство като форум – място, подходящо за дискусии и обмен на идеи.Страница: (Обратно)   1  2  3  (Следващ)
  Всички