РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница:  1  2  (Следващ)
  Всички

Н

Наказание за всеки неверен опит

Наказание за всеки неверен опит е част от настройките в Многократни опити, достъпна при добавяне на тестов въпрос. Преподавателят може да изберете процент от точките, който да се отнема при избор на грешен отговор. Така, ако ученикът отбележи верният отговор от втория опит, няма да получи пълния брой точки за въпроса.


Настройване във времето

Настройване във времето е настройка в Дейност Тест и позволява на преподавателя да фиксира срок за изпълнение, като избере подходящи дати и час. Датите ще се отразят автоматично в календара на курса и в Блок Предстоящи събития, веднага след запазване теста.


Настройки за оценяване

Настройки за оценяване са достъпни за преподавателя при оценяване на предадените работи в Дейност Задание. Позволяват филтриране на данните, например в списъка да се показват само учениците, предали домашно или само тези, които все още не са оценени.


Настройки за преглед

Настройки за преглед са част от Дейност Тест в класната стая. Преподавателят може да избере каква обратна информация да получат учениците при преглед на решенията си след приключване на теста.


Настройки за преглеждане

Настройки за преглеждане са част от Дейност Тест. В четири колони (По време на изпълнение; Веднага след изпълнение; По-късно, докато теста е още отворен и След затваряне на теста) е разположена информация, която преподавателят може да покаже или скрие от учениците на различните етапи при решаване на теста.

Преподавателят може да избере дали и кога да покаже на учениците:

- Изпълнението
- Дали е вярно
- Точки
- Специфична забележка
- Обща забележка
- Верния отговор
- Цялостна забележка


Настройки на Отговори

Настройки на Отговори са част от Дейност Анкета.
Различните параметри позволяват на преподавателя да определи:

- колко пъти да се решава анкетата;
- дали решаването да бъде анонимно или поименно; 
- кога да бъдат видими обобщените резултатати от анкетата;
- дали анкетата да се решава на части;
- ще има ли въпроси, които да зависят от отговора на предишен въпрос
- да постави ли оценка.


Настройки на съдържание

Настройки на съдържание са част от Дейност Анкета. Те позволяват на преподавателя да избере дали да добави въпроси в анкетата, като прехвърли вече въведени от друга анкета или да създаде нови.


Начин на показване

Начин на показване е настройка при добавяне на Дейност Избор, която позволява на преподавателя да зададе как да се подредят възможностите за избор - хоризонтално или вертикално.


Незабавна обратна връзка

Незабавна обратна връзка е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. В този режим ученикът ще вижда резултат веднага след избор на отговор за всеки отделен въпрос.


Номериране на отговорите

Номериране на отговорите е настройка за тестовите въпроси от тип Въпрос с множествен избор. Позволява на преподавателя да избере как да обозначи възможните отговори - с буква, цифра или ги остави и без номерация.Страница:  1  2  (Следващ)
  Всички