Настройки за преглед

Настройки за преглед са част от Дейност Тест в класната стая. Преподавателят може да избере каква обратна информация да получат учениците при преглед на решенията си след приключване на теста.

» РЕЧНИК