Настройки за оценяване

Настройки за оценяване са достъпни за преподавателя при оценяване на предадените работи в Дейност Задание. Позволяват филтриране на данните, например в списъка да се показват само учениците, предали домашно или само тези, които все още не са оценени.

» РЕЧНИК