Незабавна обратна връзка

Незабавна обратна връзка е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. В този режим ученикът ще вижда резултат веднага след избор на отговор за всеки отделен въпрос.

» РЕЧНИК