Настройване във времето

Настройване във времето е настройка в Дейност Тест и позволява на преподавателя да фиксира срок за изпълнение, като избере подходящи дати и час. Датите ще се отразят автоматично в календара на курса и в Блок Предстоящи събития, веднага след запазване теста.

» РЕЧНИК