Настройки на Отговори

Настройки на Отговори са част от Дейност Анкета.
Различните параметри позволяват на преподавателя да определи:

- колко пъти да се решава анкетата;
- дали решаването да бъде анонимно или поименно; 
- кога да бъдат видими обобщените резултатати от анкетата;
- дали анкетата да се решава на части;
- ще има ли въпроси, които да зависят от отговора на предишен въпрос
- да постави ли оценка.

» РЕЧНИК