Начин на показване

Начин на показване е настройка при добавяне на Дейност Избор, която позволява на преподавателя да зададе как да се подредят възможностите за избор - хоризонтално или вертикално.

» РЕЧНИК