Настройки на съдържание

Настройки на съдържание са част от Дейност Анкета. Те позволяват на преподавателя да избере дали да добави въпроси в анкетата, като прехвърли вече въведени от друга анкета или да създаде нови.

» РЕЧНИК