Наказание за всеки неверен опит

Наказание за всеки неверен опит е част от настройките в Многократни опити, достъпна при добавяне на тестов въпрос. Преподавателят може да изберете процент от точките, който да се отнема при избор на грешен отговор. Така, ако ученикът отбележи верният отговор от втория опит, няма да получи пълния брой точки за въпроса.

» РЕЧНИК