Настройки за преглеждане

Настройки за преглеждане са част от Дейност Тест. В четири колони (По време на изпълнение; Веднага след изпълнение; По-късно, докато теста е още отворен и След затваряне на теста) е разположена информация, която преподавателят може да покаже или скрие от учениците на различните етапи при решаване на теста.

Преподавателят може да избере дали и кога да покаже на учениците:

- Изпълнението
- Дали е вярно
- Точки
- Специфична забележка
- Обща забележка
- Верния отговор
- Цялостна забележка

» РЕЧНИК