РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  18  (Следващ)
  Всички

И

Интерактивно с много опити

Интерактивно с много опити е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Подобно на Адаптивния режим, Интерактивно с много опити позволява посочване на отговор за всеки въпрос повече от веднъж в рамките на едно решение. Подходящ е при съставяне на тестове за упражнение и самоподготовка.


К

Категория въпроси

Категория въпроси е пространство в тестовата банка на курса. Позволява на преподавателя да създаде йерархична структура и да подреди въпросите по определен признак, например по теми. Всяка категория може да съдържа и подкатегории за по-прецизно подреждане. Организацията на тестовите въпроси по категории улеснява търсенето и подбора им при създаването на тестове.


Качване на файлове

Качване на файлове е една от трите опции за Тип работа при добавяне на Дейност Задание. Ако преподавателят я избере, учениците ще трябва да подготвят домашното си във файл извън платформата и да го прикачат, когато е готово.


Ключови думи

Ключови думи е поле при добавяне на дефиниция в Дейност Речник. Позволява въвеждането на синоними или други формулировки на понятието.


Кодиране UTF-8

Кодиране UTF-8 е функция в текстовия файл в Notepad, който преподавателят подготвя, за да импортира Въпроси с множествен избор в тестовата банка на курса. Записът на файла в UTF-8 ще позволи правилното прочитане на знаци като кавички или символи на кирилица при импорта.


Комбинирани забележки

Комбинирани забележки е част от настройките при добавяне на различни тестови въпроси в MoodleВ полетата за Комбинирани забележки има въведени по подразбиране стандартни съобщения, които ученикът ще вижда при посочване на верен, частично верен или грешен отговор.

Ако желае, преподавателят може да редактира текстовете или да добави специфични забележки за всеки въпрос.


Коментиране чрез вмъкване

Коментиране чрез вмъкване е настройка във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Тя позволява на преподавателя да прави корекции и коментари директно в текста, добавен от ученика.


Критерии с нива

Критерии с нива е метод за оценяване при добавяне на Дейност Задание и позволява оценяване по предварително формулирани от преподавателя критерии.
За всеки критерий, преподавателят предварително разписва отделните нива и тяхната тежест. При оценяване той избира нивото на съответната домашна работа по всеки от критериите. Сборът от точките се изчислява автоматично от системата.


Критерии с оценки

Критерии с оценки е метод за оценяване при добавяне на Дейност Задание и позволява оценяване по предварително формулирани от преподавателя критерии. Те могат да участват в общата оценка с различна тежест. След проверка ученикът ще вижда описание на критериите и как е оценен по всеки от тях.


Л

Лента за напредък

Лента за напредък е настройка при добавяне на Дейност Урок. Ако е зададена, на всяка страница от учебното съдържание учениците виждат в проценти каква част от урока са изпълнили.Страница: (Обратно)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  18  (Следващ)
  Всички