Коментиране чрез вмъкване

Коментиране чрез вмъкване е настройка във Видове обратна информация при добавяне на Дейност Задание. Тя позволява на преподавателя да прави корекции и коментари директно в текста, добавен от ученика.

» РЕЧНИК