Ключови думи

Ключови думи е поле при добавяне на дефиниция в Дейност Речник. Позволява въвеждането на синоними или други формулировки на понятието.

» РЕЧНИК