Кодиране UTF-8

Кодиране UTF-8 е функция в текстовия файл в Notepad, който преподавателят подготвя, за да импортира Въпроси с множествен избор в тестовата банка на курса. Записът на файла в UTF-8 ще позволи правилното прочитане на знаци като кавички или символи на кирилица при импорта.

» РЕЧНИК