Категория въпроси

Категория въпроси е пространство в тестовата банка на курса. Позволява на преподавателя да създаде йерархична структура и да подреди въпросите по определен признак, например по теми. Всяка категория може да съдържа и подкатегории за по-прецизно подреждане. Организацията на тестовите въпроси по категории улеснява търсенето и подбора им при създаването на тестове.

» РЕЧНИК