Интерактивно с много опити

Интерактивно с много опити е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Подобно на Адаптивния режим, Интерактивно с много опити позволява посочване на отговор за всеки въпрос повече от веднъж в рамките на едно решение. Подходящ е при съставяне на тестове за упражнение и самоподготовка.

» РЕЧНИК