Качване на файлове

Качване на файлове е една от трите опции за Тип работа при добавяне на Дейност Задание. Ако преподавателят я избере, учениците ще трябва да подготвят домашното си във файл извън платформата и да го прикачат, когато е готово.

» РЕЧНИК