Лента за напредък

Лента за напредък е настройка при добавяне на Дейност Урок. Ако е зададена, на всяка страница от учебното съдържание учениците виждат в проценти каква част от урока са изпълнили.

» РЕЧНИК