Комбинирани забележки

Комбинирани забележки е част от настройките при добавяне на различни тестови въпроси в MoodleВ полетата за Комбинирани забележки има въведени по подразбиране стандартни съобщения, които ученикът ще вижда при посочване на верен, частично верен или грешен отговор.

Ако желае, преподавателят може да редактира текстовете или да добави специфични забележки за всеки въпрос.

» РЕЧНИК