Критерии с нива

Критерии с нива е метод за оценяване при добавяне на Дейност Задание и позволява оценяване по предварително формулирани от преподавателя критерии.
За всеки критерий, преподавателят предварително разписва отделните нива и тяхната тежест. При оценяване той избира нивото на съответната домашна работа по всеки от критериите. Сборът от точките се изчислява автоматично от системата.

» РЕЧНИК