РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница: (Обратно)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  18  (Следващ)
  Всички

З

Записване на контекст във файл

Записване на контекст във файл е настройка при екпорт на въпроси от тестовата банка на курса. Ако преподавателят постави отметка за нея, въпросите ще се запишат заедно със структурата на тестовата банка. Така при импорт в друг курс структурата ще се прехвърли заедно с въпросите.


И

Игра Бесеница

Бесеница е Игра в Moodle, която представлява електронен вариант на добре познатата игра за отгатване на думи. При подготовката на играта преподавателят решава на колко грешни отговора имат право учениците преди да приключи опита. В Moodle игрите използват за източник речници с понятия, тестови въпроси от банката с въпроси или тестове, предварително създадени в курса.


Игра Кръстословица

Кръстословица е Игра в Moodle и използва за източник думи от речник, тестови въпроси или тест. В настройките преподавателят може да избере колко думи да включва играта, на колко опита имат право учениците, как да бъдат оценени и дали да бъде достъпна за определен срок или за целия период на обучение.


Игра Стани богат

Стани богат е Игра в Moodle и изцяло пресъздава телевизионната игра с жокери и преминаване на следващо ниво след избор на верен отговор. За Източник на въпроси играта използва само въпроси с множествен избор от тестовата банка или от създадените тестове в курса. 


Изборът може да бъде променян

Изборът може да бъде променян е настройка при добавяне на Дейност Избор. С нея преподавателят избира дали да позволи на учениците да променят отговора, който веднъж са посочили, докато анкетата е още достъпна, или след като веднъж са направили избор, той да бъде окончателен.


Изисква ученикът да щракне бутон за изпращане

Изисква ученикът да щракне бутон за изпращане е част от Настройките за предаване в Дейност Задание. Ако е избрана, учениците ще трябва да потвърдят с бутон, когато заданието им е напълно готово. След това няма да могат да редактират работата си.


Източник на въпроси

Източник на въпроси е настройка в игрите в Moodle. Чрез нея преподавателят задава от къде да бъдат взети думите или въпросите, с които да се генерира играта.

Възможностите са:

- Речник
- Тестови въпроси
- Тест


Изчакване на модератор

Изчакване на модератор е настройка при добавяне на Виртуална класна стая. Ако е избрана, учениците няма да могат да влязат във виртуалната класна стая преди преподавателя.


Име на сесията

Име на сесията е поле при създаване на сесия за провеждане на Дейност Тест в класната стая. Позволява на преподавателя да въведе наименование – например датата на провеждане.


Индивидуално Уики

Индивидуално Уики е режим за работа в Дейност Уики. Позволява на всеки ученик да работи самостоятелно. Обновяване и редакция на създадените от него страници може да прави само той и преподавателя.Страница: (Обратно)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  18  (Следващ)
  Всички