Игра Кръстословица

Кръстословица е Игра в Moodle и използва за източник думи от речник, тестови въпроси или тест. В настройките преподавателят може да избере колко думи да включва играта, на колко опита имат право учениците, как да бъдат оценени и дали да бъде достъпна за определен срок или за целия период на обучение.

» РЕЧНИК