Изисква ученикът да щракне бутон за изпращане

Изисква ученикът да щракне бутон за изпращане е част от Настройките за предаване в Дейност Задание. Ако е избрана, учениците ще трябва да потвърдят с бутон, когато заданието им е напълно готово. След това няма да могат да редактират работата си.

» РЕЧНИК