Игра Стани богат

Стани богат е Игра в Moodle и изцяло пресъздава телевизионната игра с жокери и преминаване на следващо ниво след избор на верен отговор. За Източник на въпроси играта използва само въпроси с множествен избор от тестовата банка или от създадените тестове в курса. 

» РЕЧНИК