Изборът може да бъде променян

Изборът може да бъде променян е настройка при добавяне на Дейност Избор. С нея преподавателят избира дали да позволи на учениците да променят отговора, който веднъж са посочили, докато анкетата е още достъпна, или след като веднъж са направили избор, той да бъде окончателен.

» РЕЧНИК