Изчакване на модератор

Изчакване на модератор е настройка при добавяне на Виртуална класна стая. Ако е избрана, учениците няма да могат да влязат във виртуалната класна стая преди преподавателя.

» РЕЧНИК