Индивидуално Уики

Индивидуално Уики е режим за работа в Дейност Уики. Позволява на всеки ученик да работи самостоятелно. Обновяване и редакция на създадените от него страници може да прави само той и преподавателя.

» РЕЧНИК