Игра Бесеница

Бесеница е Игра в Moodle, която представлява електронен вариант на добре познатата игра за отгатване на думи. При подготовката на играта преподавателят решава на колко грешни отговора имат право учениците преди да приключи опита. В Moodle игрите използват за източник речници с понятия, тестови въпроси от банката с въпроси или тестове, предварително създадени в курса.

» РЕЧНИК